Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bilgisayar sistemlerimizin güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgileri bu yazımızda sizlere sunuyoruz. 
 1. Belli aralıklarla bilgisayarınızın veya önemli dosyalarınızın yedeğini (başka bir yerde) alınmalıdır.
 2. Uzaktan erişimi (RDP) kapatınız. Bir makineye bağlantı kurulurken, disk paylaşımı gerçekleştirilmemelidir. Kullanılacaksa da en son bağlantı kurulan hedefler saklanmamalıdır. (Parolalar hiç saklanmamalıdır.)
 3. Uzaktan çalışan servisler reddedilmelidir. (Domain’de olan bilgisayarlar için), kullanıcıların hesaplarına ait kendi bilgisayarınızda job/servis/batch varsa bunlar olabildiğince temizlenmelidir. “Log on as a batch job”, “Log on as a service” etkin olmamalıdır.
 4. Remote Assistance kullanılmamalıdır.
 5. Network üzerinden makineye erişimi sadece Administrators gerçekleştirebilmelidir. Herkes erişememelidir.Remote Desktop Users’ta, Power Users’ta, Administrators’ta gereksiz kimse olmamalı. “remoteadmin “, “remoteadmin ” gibi servisler disable edilebilir. “Access this computer from the network”, “Allow log on through Remote Desktop Services” kimsede olmamalı. “Deny access to this computer from the network” için Guests olmalıdır. PSEXEC ile bir başkası bilgisayara bağlanamamalıdır.
 6. Disk NTFS ile formatlanmalıdır.
 7. İşletim sistemi hakları kimsede olmamalıdır.”Act as part of the operating system” kimsede olmamalıdır.
 8. Grup ilkelerindeki özellikle “User Rights” çok çok sıkı olmalı. Önemli bile görülmeyebilecek olan “Change the system time” adli Bilişim için önemli olabilir. Bunun yanında “Create a token object”, “Debug programs”, “Enable computer and user accounts to be trusted for delegation”, “Impersonate a client after authentication”, “Profile single process”, “Replace a process level token”, “Allow log on locally”, “Increase a process working set”, “Take ownership of files or other objects”, “Access Credential Manager as a trusted caller” ilkeleri üzerinde iyi durulmalı.
 9. IE site ayarlarından; Trusted Sites için en az Medium, Restricted Sites için High olacak şekilde ayarlanmalıdır. Trusted Sites listesinde çok güvenilen siteler eklenmelidir.
 10. IE üzerinde mobil kodlar(ActiveX, Javascript kodları) kapatılmalıdır veya kullanıcı onayına sunulmalıdır.
 11. İnternette dolaşırken cookie saklanmamalı, kullanılan parolaların hatırlanmaması sağlanmalı, otomatik tamamlama özelliği kapatılmalı, geçmiş kaydedilmemelidir.
 12. IE kullanırken Status Bar açık olmalıdır. Böylece kullanıcı tıkladığı yer ile gittiği yerin aynı olduğundan emin olur. (<a href =”www.XYZ.com”> www.KLM.com<\a> gibi bir durumda yardımcı olabilir. Kullanıcı gideceği adresi incelemelidir.)
 13. Gereksiz eklentiler kaldırılmalıdır.
 14. DNS olarak güvenilir olmayan sunucular kullanılmamalıdır.
 15. Host dosyasında(C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) herhangi bir kayıt eklenmiş olmamalıdır.
 16. İnternette dolaşırken veya mailler okunurken her site tıklanmamalıdır, Tıklanılan hedef ile erişilen hedefin aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir, her dosya indirilmemelidir. Dosyaların otomatik indirilmemesi, kullanıcıya sordurulması için gerekli ayarlamalar yapılmalıdır.
 17. Mailleşme, anlık görüşme için PGP/SSL kullanılmalıdır.
 18. İnternet kullanılmayacaksa Ethernet kablosu çekilmelidir veya Wireless kapatılmalıdır. Modem kapatılmalıdır.
 19. Public ortamda wireless kullanılmamalıdır. Ayrıca Wireless ve bluetooth kullanılmadığı zamanlar kapalı olmalı, sormadan otomatik olarak şifresiz veya şifreli ağlara bağlanmaması için gerekli ayarlar yapılamalıdır. Wireless parolası saklanmamalıdır.
 20. Kullanılan modemde SSID gizlenmeli, özelleştirilmeli, kompleks parola kullanılmalıdır.
 21. Makineye güvenilmeyen sertifika yüklenmemelidir.
 22. HTTPS bağlantılarda güvenilir olmayan sitelere giriş yapılmamalıdır. Bu siteler için istisnai durum eklenmemelidir.
 23. HTTPS bağlantılı sitelerde yeşil ikon çıkması beklenmelidir.
 24. Klasör seçeneklerinden gizli dosyaları göster seçeneği işaretlenmelidir.
 25. Klasör seçeneklerinden bilinen dosya uzantılarını gizle seçeneği işaretlenmemelidir. Her dosyaya ait uzantının izlenebilmesi sağlanmalıdır.
 26. Makinelere BIOS parolası konulmalıdır. BIOS ayarlarının değiştirilmesi için de parola sorgusu ayarlanmalıdır.
 27. Gereksiz yerel kullanıcılar silinmelidir. Administrator ve Guest hesabı etkin olmamalıdır. Administrator parolası ve kullanıcı adı değiştirilmelidir. Guest hesabının adı değiştirilmelidir.
 28. Yerel kullanıcıların hakları gözden geçirilmelidir. Gereksiz olan yetkiler kullanıcılarda alınmalıdır.
 29. Kullanılan makinelerde yönetici hakları ile oturum açılmamalıdır. Sadece yönetici hakları ile gereken işlemler için yönetici hesabı kullanılmalıdır. En fazla 2 tane yönetici haklarına sahip kullanıcı olmalıdır.
 30. Admin hesabı ile çalışan zamanlanmış görevler, prosesler, servisler gözden geçirilmelidir. Gereksiz olanlar iptal edilmelidir.
 31. Kullanılan parola en az 8 karakter olmalıdır. (14 karakterden uzun olması tavsiye edilir)
 32. Kullanılan parola karmaşık düzeyde olmalıdır. Parola; büyük harf, küçük harf, rakam, noktalama işareti ve ayrıca ALT- ile kombinasyon oluşturan bir karakter içermelidir.
 33. Kullanılan parola 3 kere yanlış girilirse hesap 15 dakika boyunca kilitli kalsın.
 34. Kullanılan parola sık sık değiştirilmelidir. Kullanılan bir parola daha önceki parolalardan tahmin edilememelidir.
 35. Makinede kullanılan parola, internette kullanılan parola ile aynı ve benzer olmamalıdır. Bilgisayar parolası tahmin edilememelidir.
 36. MS SQL için, CmdExec rolü kapalı olmalıdır.
 37. Makinede audit log alınması sağlanmalıdır. Success & failure log alınması sağlanmalıdır.
 38. Riskli işlemler yapılırken sanal makine kullanılmalıdır.
 39. Güvenilir olmayan USB/CD gibi taşınabilir ürünleri makineye takılmamalıdır.
 40. Güvenilir olmayan uygulamalar, crackli uygulamalar makinelere yüklenmemelidir.
 41. Makinede belli aralıklarla zafiyet taraması gerçekleştirilmelidir.
 42. CIS’in kontrol listesi ile belli aralıklarda denetim gerçekleştirilmelidir.
 43. Dosya paylaşımları kapatılmalıdır. Gerekli ise, sadece belli kullanıcılara Okuma yetkisi verilmelidir.
 44. Yazıcı paylaşımı kaldırılmalıdır.
 45. LANMAN özetinin tutulması önlenmelidir. Sadece NTLMv2 ile iletişim kabul edilmelidir, diğerleri reddedilmelidir.
 46. Makinede sistemlere bağlantı için kullanılan biletler saklanmamalıdır. Saklanacaksa da yenilenme süresi kısa tutulmalı, en fazla son 5 bilet saklanmalıdır.
 47. Makinenin çalınma ihtimaline karşı fiziksel kilit koyulmalıdır. Ayrıca izleyici de koyulmalıdır.
 48. Harddiskler tamamen şifrelenmelidir.
 49. Windows güvenlik duvarı açık olmalıdır. Güvenlik duvarındaki istisnai durumlar gözden geçirilmelidir, gereksiz istisnalar silinmelidir. Güvenlik duvarına ait başarılı ve başarısız loglar alınmalıdır.
 50. Kullanıcıların güvenlik duvarına istisna eklemesi için, uyarı verilmesi önlenilmelidir. Aksi halde kullanıcının dalgınlığı ile istisnai durum eklenebilir.
 51. Windows Update açık olmalıdır. İşletim sistemi otomatik olarak güncellenebilmelidir. Güncelleme sırasında kullanıcı haberdar edilmelidir.
 52. Makinede yüklü programlar güncellenmelidir.
 53. Antivirüs, Antispyware, Antiphishing gibi uygulamalar yüklü, güncel, orijinal (cracksiz), paralı olmalıdır. Belli aralıklarla taramalar gerçekleştirilmelidir. Mümkünse farklı ürünlerle de tarama gerçekleştirilmelidir.
 54. Gereksiz programlar kaldırılmalıdır, portlar ve servisler kapatılmalıdır. Kurulan programlar güvenlik için gerekli konfigürasyon ayarları yapılmalıdır.
 55. Bilgisayar ilk açıldığında çalışan programlar (startup) olabildiğince azaltılmalıdır.
 56. CD/USB kullanımında otomatik çalışmanın önlenmesi için Auto Run kapatılmalıdır.
 57. Ekran koruyucu kullanılmalıdır. Ekran korucu çıktıktan sonra parola sorgulaması yapılmalıdır.
 58. Makinelerde gizli veriler saklanırken şifrelenmelidir. Bunun için Keepass Portable gibi bir parola saklama uygulaması, Şifreleri Excelde saklayıp bu Excel’i şifreleme vs kullanılabilir.
 59. Makinelerde Process Explorer tarzı bir uygulama yüklü olmalı. Şüphelenilen prosesler incelenmelidir.
 60. net, dsquery, taskslist, reg, gpresult, systeminfo,… gibi makineden bilgi alınabilecek komutların çalıştırılmalısı önlenmelidir. Mümkünse CMD kapatılmalıdır. Herhangi birisinin SID bilgilerini ele geçirmesi önlenmelidir.
 61. Makinede ilk oturum açılırken en son hangi kullanıcının oturum açtığı bilgisi saklanmamalıdır.
 62. Smart kart okuyucusu çıkarıldığında makine kilitlenmelidir.
 63. Eğer hangi vakitlerde bilgisayarın açılacağı belli ise, oturum açma takvimi oluşturulmalıdır. Saat 17.00’den sonra kullanıcı oturum açamasın gibi.
 64. Makine ping’e ve broadcast’e kapatılmalıdır.
 65. Uygulamaların desteği varsa parolalı olarak kullanılmalıdır. Örneğin mail yollarken kullanıcı adı/parola bilgileri sorgulansın.
 66. Kullanıcılar, oturumlarını açarken CTRL-ALT-DEL tuş takımının kullanmaya zorlanmalıdır. Bu işlem, Run kısmına “netplwiz” veya “Control Userpasswords2” yazılması ile gelen panelde gerçekleştirilir.
 67. “Ease of access” özelliği kaldırılmalıdır.
 68. PCMCIA, firewire gibi gereksiz fiziksel donanımlar disable edilmeli, kullanılmamalıdır.
 69. Domain ortamında Cached authentication kapatılmalıdır. (Mobil kullanıcılar hariç tutulabilir)
 70. Bilgisayarda debug mod (kernel mode) etkinliği kontrol edilmelidir.
 71. TCP/IP & Ağ ayarları güvenilir hale getirilmelidir.

lockGüvenliğiniz, Güvenliğimizdir.